جوانان هلال احمر شهرستان بابلسر در روز زمین پاک به پاکسازی محیط زیست پرداختند

علی  روستایی رئیس این شعبه گفت :
با توجه به اهمیت پاکیزه بودن محیط زیست و ایجاد فرهنگ درست زیستن و پاکیزه نگه داشتن طبیعت که متعلق به همه مردم است ،اعضای کانون  روستایی گالشکلا بهنمیر  نیز به پاکسازی محیط زیست پرداختند تا بتوانند این فرهنگ را به دیگران نیز انتقال دهند
وی افزود در این برنامه جوانان  با اهدای کیسه زباله به مسافران , زباله های  پارک جنگلی میرود را جمع آوری می کنند و با شرکت در برنامه های سازمان حفاظت از محیط زیست روز جهانی زمین پاک را گرامی می دارند
وی تاکید کرد  این برنامه در راستای حمایت از زندگی و سلامت انسانها که یکی از اهداف جمعیت هلال احمر می باشد صورت پذیرفت.