به مناسبت هفته هلال احمر اعضای کانون غنچه های هلال احمر مهدکودک آرزو شهرستان بابلسر با رئیس و پرسنل جمعیت هلال احمر شهرستان دیدار کردند.

غنچه های هلال با تقدیم شاخه های گل از زحمات رئیس و پرسنل جمعیت هلال احمر تشکر نمودند و هفته هلال احمر را به آنها تبریک گفتند.