رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بابلسر پیش از خطبه امام جمعه از اجرای طرح بزرگ خادم در سطح شهرستان درب منازل با آموزش چهره به چهره خبر داد.

 نماز جمعه
علی روستایی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بابلسر پیش از خطبه امام جمعه از اجرای طرح بزرگ خادم (خانواده آماده در مخاطرات) وآموزش حوادث و بلایا در سطح شهرستان با رویکرد پیشگیری و آگاه سازی مردم با هرگونه شرایط بحرانی از قبیل زمین لرزه، سرمازدگی، آتش سوزی و غیره اشاره کرد.
علی روستایی یادآور شد با توجه به بافت فرسوده در سطح شهرستان در صورت بروز زلزله خسارتهای جانی زیادی در پی خواهد داشت که به همین منظور جمعیت هلال احمر با اجرای اینطرح آگاهی مردم با اصول ایمنی و خود امدادی در برابر بحران  وآموزش کمکهای اولیه را به صورت گسترده در سطح شهرستان با آموزش چهره به چهره  و حضوری درب منازل شهروندان شریف شهرستان اجراء خواهیم نمود.

روستایی در ادامه افزود ضمن هماهنگی با  فرماندار محترم  شورای محترم تأمین، بخشداران وسایر دستگاههای اجرائی از کلیه مردم  شریف شهرستان جهت یادگیری و آموزشهای امدادی و خود امدادی درخواست همکاری با مربیان و نیروهای امدادی در منازل را خواستار شد.
وی خاطر نشان کرد شهروندان عزیز پس از فراگیری این آموزشها به صورت کامل از جزئیات و اقدامات پیشگیرانه در مواجه با بحران مطلع میشوند در صورت بروزهرگونه حادثه چگونه جان خود و خانواده را نجات دهند.