شرکت فن آوران بهنمیر با جمعیت هلال احمر بابلسر تفاهم نامه همکاری امضا کرد.


صبح امروز در جلسه ای که با حضور مدیر عامل شرکت فن آوران و عضو شورای مرکزی سازمان جوانان مازندران و رئیس جمعیت هلال احمر بابلسر برگزار شد تفاهم نامه همکاری امضا و مبادله گردید.
در این تفاهم نامه به بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی در زمینه های فعالیت مشترک شرکت فن آوران و جمعیت هلال احمر بابلسر اشاره شده است.
در جلسه امضای تفاهم نامه  مازیار جهانی ، عضو شورای مرکزی سازمان جوانان مازندران زمینه های مشترکی که بین مأموریتهای سازمان جوانان هلال احمر و ظرفیتهای  جمعیت هلال احمر در حوزه حوادث و بلایا، سلامت اجتماعی و مسائل حوزه جوانان وجود دارد مغتنم شمرد و عنوان نمود که در سالهای اخیر همواره با مجموعه جمعیت هلال احمر و به ویژه سازمان جوانان همکاری نزدیک داشته و تمایل دارد تا در ادامه به صورت نظام مندتر این همکاری را ادامه دهد.
همچنین علی روستایی ، رئیس جمعیت هلال احمر نیز به عزم سازمان جوانان برای حمایت و استفاده از نهادهای علمی غیردولتی در حوزه اجتماعی تأکید کرد و اعلام کرد که در برنامه های پیش رو مطابق آنچه که در تفاهم نامه آمده از ظرفیتهای فردی و نهادی شرکت فن آوران بهنمیر بهره خواهند گرفت.