سومین مرحله آزمون طرح ملی پیمان (پیشگیری موثر از اعتیاد برای نشاط اجتماعی) صبح امروز با  شرکت  30 تن از جوانان فعال در حضور سرکار خانم صفر نژاد  برگزار گردید .